Tag

KVKK
6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununda idari para cezaları Kabahatler başlığı altında 18. maddede düzenlenmiştir. İdari para cezaları sadece gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında öngörülmüş olup, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekküllerine ise ilgili memur için disiplin uygulaması öngörülmüştür
DEVAMINI OKU
Kişilere (bireylere) ilişkin çeşitli veriler gelişen teknolojinin de etkisiyle her gün farklı platformlarda kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu verilerin işlenmesi kişiler ile mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da verilerin istismar edilme riskini de beraberinde getirmektedir.
DEVAMINI OKU
Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 4 hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükme göre, kişisel verilerin işlenmesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan...
DEVAMINI OKU