Tag

Kefil
Kefalet sözleşmesi, borçlunun borcu ifa etmemesinin sonuçlarından, kefilin alacaklıya karşı kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Kefalet sözleşmesine ilişkin hükümler TBK m. 581 vd. maddelerinde düzenlenmektedir. Teminat altına alınan borcun parayla ölçülebilir olması gereklidir. Süreli yapılabileceği gibi süresiz de yapılabilir.
DEVAMINI OKU