Tag

Haklı Nedenle Fesih
Çatılı iş yeri kira sözleşmeleri bildirim ve dava yolu olmak üzere iki şekilde sonlandırılabilir. Kiraya veren belirli ve belirsiz süreli çatılı iş yeri kira sözleşmelerini 10 yıl geçtikten sonra belirli kira sözleşmelerinde kira yılı bitimine 3 ay önceden yapılan ihtarla belirsiz süreli sözleşmelerde ise kira yılı kavramı olmayıp -6 aylık kira sözleşme dönemleri – söz...
DEVAMINI OKU
Haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek tarafa belirli veya belirsiz süreli iş akdini derhal feshetme yetkisi veren bir bozucu yenilik doğuran haktır.  Ortaya çıkan bir durum nedeniyle iş ilişkisinin taraflardan biri için çekilemez hale gelmişse haklı nedenle fesih hakkı ortaya çıkar. Katlanılmazlık halinin ölçütünü objektif iyi niyet kuralları yani dürüstlük kuralları...
DEVAMINI OKU