Bu makalede; konkordatoya niçin gidilir, konkordato amacı, konkordato niçin(neden) ilan edilir, konkordato neden yapılır, konkordatoya hangi durumlarda gidilir, hangi hallerde konkordato ilan edilir, konkordatoya hangi hallerde gidilir, hangi hallerde konkordato talep edilir, konkordato nedenleri, konkordatonun amacı nedir? Sorularını cevaplıyoruz.

Konkordato neden ilan edilir?
Konkordato neden ilan edilir

Konkordato kısaca işletmelerin borçlarını yeniden yapılandırabilmek için başvurdukları hukuki bir yöntemdir.

Konkordatoya ilişkin düzenlemenin yer aldığı İcra İflas Kanununun 285.maddesi 1.fıkrasında, “Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.” denmek suretiyle konkordatonun amacı belirtilmiştir. 

Konkordato iyi niyetli ve dürüst olup, mali yapısı ciddi ölçüde bozulmuş olan borçlu işletmeleri ve kooperatifleri korumayı amaçlamıştır. Konkordato ile borçlu şirketlerin ve kooperatiflerin bozulan finansal durumunu düzelterek iflastan kurtulması, alacaklıların da belli bir vadeyle alacaklarını tahsil edebilmeleri amaçlanmıştır.   

Belirtilen durumdaki borçlu şirket yahut kooperatifin konkordato başvurusu onaylandığında şirketler, geçici olarak devletin koruması altına girmiş olur. Bu korumanın mahkemece verilen mühlet ile sınırlı ve geçici bir koruma olduğunu  da belirtmek gerekir.

Konkordato ile borçluya ne gibi korumalar sağlandığı da yine İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleriyle belirlenmiştir.

Konkordato sürecine giren borçluya icra takibi yapılamaz, sürenin(mühlet) verilmesinden önce başlamış tüm takipler durur. Konkordato sürecindeki borçlu aleyhinde yapılan her türlü takip işlemi geçersizdir. Konkordatonun re’sen dikkate alınmalıdır.

Ancak takip yasağının istisnaları da vardır. Konkordatoya giren borçlu hakkında rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılmasına bir engel yoktur. Konkordatodan önce başlamış bulunan rehin takiplerine de devam edilebilir.

İcra ve İflas Kanununun 206.maddesinin 1. sırasında yazılı alacaklılar da takip yasağının dışında tutulmuştur.  Hizmetçi ücretleri, müstahdem ücretleri, cenaze masrafları, nafaka alacakları, işçi ihbar ve kıdem tazminatları için mühlet süresince icra takip işlemleri yapılabilir. Bu alacaklar için konkordato mühletinden önce başlamış bulunan takiplere devam edebilirler.

Yine konusu, şahıs varlığı hakkı olan veya borçlunun malvarlığı ile ilgili olmayan ilamlı takipler devam edebilir. Konkordato ile borçlu, çoğunlukla mevcut borçlarının yeni bir vadeye bağlanması, diğer bir anlatımla borçlarının ödeme zamanları ötelenerek yeniden yapılandırılması fırsatı elde eder (vade konkordatosu). Veya borçlu alacaklıların alacaklarının bir kısmından feragat etmelerini alacaklılara kabul ettirerek borçlarının bir kısmından kurtulma imkânı da bulabilir (tenzilat konkordatosu). Hukuken bunun her ikisi de mümkün olup, hem alacaklıların alacaklarının bir kısmından feragat etmesi, hem de kalan borç tutarının yeni bir vadeye bağlanması da sağlanabilmektedir (karma konkordato). 

İlgili Yazılar

Siz de bir yorum ekleyin