Tazminat Hukuku

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Tazminat Hukuku müstakil bir hukuk dalı olmayıp, tazminata ilişkin münhasır –ayrı bir kanun da bulunmamaktadır. Hukuksal dayanağını büyük ölçüde Borçlar Kanunu’ndan alan tazminatla ilgili birçok kanunda hüküm bulunmaktadır.

Maddi tazminat, hukuka aykırı eylem ve işlem nedeniyle malvarlığının eksilmesi, elde edilecek kazançtan mahrumiyet gibi uğranılan her türlü maddi zararın giderilmesidir. Manevi tazminat ise hukuka aykırı eylem veya işlemler nedeniyle kişilerin uğradığı üzüntü, ızdırap ve yıpranma gibi manevi zararların giderilmesidir.

Tazminat davaları, gerek ‘haksız fiil’den, gerekse çeşitli hukuki ilişkilerden doğan hukuka aykırılıkların oluşturduğu maddi ve/veya manevi zararların tazminini konu alan ve geniş bir alana yayılan dava türleridir.

Müvekkillerimizin en çok başvurduğu tazminat davası türleri

  • Ticari sözleşmeler başta olmak üzere, sözleşmelerin ihlali nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini
  • Haksız rekabet nedeniyle tazminat
  • Fikri ve Sınai mülkiyet haklarına tecavüz ve telif haklarının ihlalinden kaynaklanan maddi/manevi tazminat davası
  • İş Kazaları ve Trafik Kazaları sonucu oluşan maddi/manevi tazminat davaları
  • Hatalı doktor ve hastane uygulamalarından kaynaklanan (tıbbi malpraktis) tazminat davası
  • Haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları; suç oluşturan eylemler, basın veya internet yoluyla kişilik haklarına  saldırı nedeniyle maddi/manevi tazminat davaları
  • Kişisel verilerin ifşası –KVKK’na aykırılık nedeniyle maddi/manevi tazminat
  • Boşanma davasına bağlı maddi ve manevi tazminat talepleri
  • İdarenin hizmet kusurundan kaynaklı maddi/manevi kayıpların tazmini
  • Haksız tutuklama (güvenlik tedbirleri) nedeniyle maddi/manevi tazminat davası

Dayanağını başta Borçlar Kanunu olmak üzere farklı kanunlardan, çeşitli hukuksal ilişki ve olaydan alan tazminat hukuku müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmeti verdiğimiz önemli bir alanı oluşturmaktadır.

İlgili Makaleler

İletişim

Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Bir iş günü içerisinde size geri dönüş yapabiliriz. Aceleniz varsa, bizi şimdi arayın.

+90(312)427-72-20

iletisim@pak.av.tr Pzt – Cmt 09:00-18:00

Mesaj Gönder