Kategori

Şirketler ve Ticaret Hukuku
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu 12.11.2021 tarihli kararında da kooperatif/yapı kooperatiflerini tacir sayarak doktrinde kabul gören görüşü benimsemiş ve tartışmayı sonlandırmıştır.
DEVAMINI OKU
Yönetim kurulu üyeleri kanundan ve ortaklık ana sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde hem ortaklığa, hem pay sahiplerine hem de ortaklık alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. Doğrudan zarar halinde sorumluluğun söz konusu olduğu durumlarda, şirket işlerini görürken bilinçli hareket etmeye ihtiyaç vardır
DEVAMINI OKU
Anonim ortaklıklarda genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere iki adet zorunlu organ bulunmaktadır. Yönetim kurulu, şirketin idaresi ve temsili ile yetkili yürütme organıdır. Bu bakımdan genel kurul arasında bir fark bulunmaktadır. Genel kurul yalnızca karar organı iken yönetim kurulu aynı zamanda yürütme organıdır. Dolayısıyla yönetim kurulunun sadece karar organı olan genel kurulun aksine sorumluluğu...
DEVAMINI OKU
Limited ortaklıklarda genel kurul ve müdür veya müdürler kurulu olmak üzere iki kanuni organ bulunmaktadır. Limited ortaklıklarda genel kurul sürekli toplanarak karar alan bir organ değildir. Normal şartlar altında genel kurul yılda bir kez olağan şekilde toplanır. Genel kurul, ortakların belli bir zamanda ve yerde müzakerelerde bulunmak ve karar almak için mevzuatta öngörülen genel kurul...
DEVAMINI OKU
Anonim şirketlerde yönetim kurulu ve genel kurul olmak üzere iki zorunlu organ bulunmaktadır. İç organ olan genel kurul yönetim kurulunun aksine daimi bir organ statüsünde değildir. Yani genel kurul kanunen belirlenen veya gerektiği zamanlarda toplanan bir organ niteliğini haizdir.[1] Bir başka tanımla genel kurul, ortakların belli bir zamanda ve yerde müzakerelerde bulunmak ve karar almak...
DEVAMINI OKU