Kategori

Medeni Hukuk
Hukukta kişilik tam ve sağ doğum ile başlar, ölüm ise kişiliği sona erdirir. Nitekim TMK’ nın 28. maddesi “Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer.” şeklindedir. Hukuk düzeni, ölüm olayına, hak sahibi olmak ve borç altına girmek konusunda önemli sonuçlar bağladığından ölümün ispatı da önemlidir. Bazı durumlarda bu ispat gerçekten...
DEVAMINI OKU
Gaip kelime anlamı olarak “nerede olduğu bilinmeyen, göz önünde olmayan” demektir. Gaiplik de esasen nerede olduğu bilinmeyen bu kimselerin haklarının ve borçlarının ne olacağına hukuk düzeni tarafından getirilmiş bir çözümdür.
DEVAMINI OKU
Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası dışında kalan her türlü boşanma sebebine dayanarak açılan davalardır. Eşler arasında boşanma ve nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi boşanmanın feri sonuçları bakımından bir anlaşma bulunmadığı için çekişmeli dava olarak isimlendirilmektedir. Çekişmeli boşanma davası Türk Medeni Kanunu’n 166. Maddesinde 3.fıkrası hariç olacak şekilde düzenlenmiştir. Çekişmeli boşanma davası genel boşanma sebeplerine...
DEVAMINI OKU
Türk hukukunda boşanma davası anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir. Eşlerin özgür iradeleriyle kendi aralarındaki evlilik ilişkisine son vermelerine anlaşma suretiyle boşanma adı verilmektedir. İnceleme konumuz olan Anlaşmalı Boşanma Türk Medeni Kanunu’muzun 116. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanmada eşler serbest iradeleri ile evliliğin son bulmasının mali sonuçları ve çocukların durumunun düzenlenmesi...
DEVAMINI OKU
Arsa payı düzeltim davası 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu’nun üçüncü maddesinde düzenlenmiştir.  “Kat mülkiyeti­nin ve kat irtifakının niteliği” kenar başlıklı maddesine göre: “Arsa payla­rının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Yargıtay Kararlarında yer alan kabule göre,  arsa paylarının...
DEVAMINI OKU
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINA ALINMANIN ŞARTLARI Kentsel dönüşüm kapsamına alınmanın ilk koşulu riskli yapı, riskli alan veya rezerv yapı alanı tespitinin yapılmış olmasıdır.  Çünkü kentsel dönüşüm projeleri ancak riskli yapılar, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama alanı bulurlar. 6306 sayılı kanuna göre riskli yapılar açısından yapının bulunduğu parselde, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulamaya...
DEVAMINI OKU
Kişi ceza mahkûmiyeti sebebiyle Türk Ceza Kanunu dışında farklı kanun veya kanunlardan dolayı bazı haklardan yararlanamaz. Bu haklar memnu haklar yani yasaklanmış haklar olarak isimlendirilir. Memnu hakların iadesi ise kişinin bu haklardan tekrar faydalanabilmesi, haklarını geri alabilmesi için düzenlenen bir ceza hukuku kurumudur. Bir suç nedeniyle ceza alan bir kişinin bazı haklarından ömür boyu mahrum...
DEVAMINI OKU
Daha önce işlediği suç veya suçlardan dolayı silah ruhsatı alamayanlar için silah ruhsatı alabilme imkânı getirilmiştir. Düzenlemeye göre yukarıdaki suçlardan dolayı silah ruhsatı alamayanlar “yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alması ve mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmesi halinde” silah taşıma veya bulundurma ruhsatı alabilmek için gerekli işlemleri yapabilirler.
DEVAMINI OKU
Kişilerin kendi miraslarının belli bir miktarı üzerinde kanun koyucu bazı kimselere (kişinin altsoyları eşi gibi) saklı pay adı altında bir miktarın ödenmesini öngörmüştür. Miras bırakanın ölümü halinde saklı paylı mirasçılarına kanundaki bu miktarlar ödenmek zorundadır. Eğer miras bırakan saklı paylı mirasçısının, kendi mirasından hiç pay almasını istemiyorsa veya kanundaki saklı payının bir kısmını almamasını istiyorsa...
DEVAMINI OKU
Alacaklıların borçludan alacağını tahsil edebilmek amacıyla borçlunun malvarlığına haciz koyarak, evi satışa çıkarttırır. Borçlu şayet ailesiyle birlikte haline münasip bir evde yaşıyorsa İİK m.82 gereği eve haciz konulamaz. Bu işlem uygulandığı takdirde borçlu evdeki haczi kaldırabilmek amacıyla "meskeniyet/haczedilemezlik iddiasını" ileri sürerek icra memurunun işlemini icra mahkemesinde şikayet eder.
DEVAMINI OKU
1 2