Kategori

Konkordato ve İflas Hukuku
30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de 7343 Sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamuoyunda 5. Yargı paketi olarak bilinen bu kanunla birlikte İcra ve İflas Kanunu’nda pek çok değişiklikler yapılmıştır. Özellikle çocukların icra yolu ile teslimine dair kanun hükümleri tamamen kaldırılmış, çocuğu adeta...
DEVAMINI OKU
Alacaklıların borçludan alacağını tahsil edebilmek amacıyla borçlunun malvarlığına haciz koyarak, evi satışa çıkarttırır. Borçlu şayet ailesiyle birlikte haline münasip bir evde yaşıyorsa İİK m.82 gereği eve haciz konulamaz. Bu işlem uygulandığı takdirde borçlu evdeki haczi kaldırabilmek amacıyla "meskeniyet/haczedilemezlik iddiasını" ileri sürerek icra memurunun işlemini icra mahkemesinde şikayet eder.
DEVAMINI OKU
Bu makalede; “Konkordatonun iflasın ertelenmesinden farkı nedir?“, “İflas Erteleme ile Konkordato arasındaki farklar nelerdir?“, “İflasın ertelenmesi hala var mı?” ve “İflas ertelemesi devam ediyor mu?” sorularının cevabını bulacaksınız. İflasın Ertelenmesi müessesesi 15 Mart 2018 tarihinde çıkarılan 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı kanunla konkordato...
DEVAMINI OKU
Konkordato talebine eklenmesi gereken belgeler Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu belgelerin nelerden ibaret olduğu, konkordato başvurusuna hangi belgelerin eklenmesi gerektiği anlatılmıştır
DEVAMINI OKU
Bu makalede; konkordatoya niçin gidilir, konkordato amacı, konkordato niçin(neden) ilan edilir, konkordato neden yapılır, konkordatoya hangi durumlarda gidilir, hangi hallerde konkordato ilan edilir, konkordatoya hangi hallerde gidilir, hangi hallerde konkordato talep edilir, konkordato nedenleri, konkordatonun amacı nedir sorularını cevaplıyoruz.
DEVAMINI OKU
Konkordato veya konkordato ilanı şeklinde adlandırılan kavramın ne almana geldiğini bu makalemizde okuyabilirsiniz.
DEVAMINI OKU