Kategori

İş Hukuku
Haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek tarafa belirli veya belirsiz süreli iş akdini derhal feshetme yetkisi veren bir bozucu yenilik doğuran haktır.  Ortaya çıkan bir durum nedeniyle iş ilişkisinin taraflardan biri için çekilemez hale gelmişse haklı nedenle fesih hakkı ortaya çıkar. Katlanılmazlık halinin ölçütünü objektif iyi niyet kuralları yani dürüstlük kuralları...
DEVAMINI OKU
Modern Hukuk’un en temel amaçları arasında işçinin işini kaybetme ve geçim kaynağından mahrum kalacağı endişesini önlemek yer almaktadır. Bu amaçla 4857 Sayılı İş Kanunumuzda İş güvencesi düzenlenmiştir. Buna göre işveren tarafından iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayanmadan feshedilmesi halinde işçi işe iade davası açabilme hakkına sahiptir. İş Kanunumuzdaki düzenleme şu şekildedir: “Otuz veya daha fazla...
DEVAMINI OKU
Haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek tarafa belirli veya belirsiz süreli iş akdini derhal feshetme yetkisi veren bir bozucu yenilik doğuran haktır.  Ortaya çıkan bir durum nedeniyle iş ilişkisinin taraflardan biri için çekilemez hale gelmişse haklı nedenle fesih hakkı ortaya çıkar. Katlanılmazlık halinin ölçütünü objektif iyi niyet kuralları yani...
DEVAMINI OKU
Hizmet tespiti ne demektir, hizmet tespiti nasıl yapılır, hizmet tespiti davasında görevli mahkeme neresidir, hangi mahkemede açılır, hizmet tespiti davası kime karşı açılır, hizmet tespiti davasında SGK davalı olarak gösterilmeli midir, Hizmet tespiti davasında zamanaşımı, zamanaşımı kaç yıldır, hizmet tespiti davasında hak düşürücü süre, hizmet tespitinde zamanaşımının istisnaları nelerdir, hak düşürücü sürenin istisnası var mıdır,...
DEVAMINI OKU