Kategori

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu 12.11.2021 tarihli kararında da kooperatif/yapı kooperatiflerini tacir sayarak doktrinde kabul gören görüşü benimsemiş ve tartışmayı sonlandırmıştır.
DEVAMINI OKU
Sonuç olarak, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu geçici madde 16’da yer alan hüküm makalemizin yazıldığı tarih itibariyle yürürlüktedir. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen önceki düzenleme ile aynı mahiyette olsa da, iptal kararından sonra getirilen düzenleme hükmü bağlayıcıdır. Yani kamulaştırmasız el atma davalarından doğan tazminat bedelleri mahkeme kararları kesinleşmedikçe icraya konulamayacaktır.
DEVAMINI OKU
Çatılı iş yeri kira sözleşmeleri bildirim ve dava yolu olmak üzere iki şekilde sonlandırılabilir. Kiraya veren belirli ve belirsiz süreli çatılı iş yeri kira sözleşmelerini 10 yıl geçtikten sonra belirli kira sözleşmelerinde kira yılı bitimine 3 ay önceden yapılan ihtarla belirsiz süreli sözleşmelerde ise kira yılı kavramı olmayıp -6 aylık kira sözleşme dönemleri – söz...
DEVAMINI OKU
Arsa payı düzeltim davası 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu’nun üçüncü maddesinde düzenlenmiştir.  “Kat mülkiyeti­nin ve kat irtifakının niteliği” kenar başlıklı maddesine göre: “Arsa payla­rının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Yargıtay Kararlarında yer alan kabule göre,  arsa paylarının...
DEVAMINI OKU
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINA ALINMANIN ŞARTLARI Kentsel dönüşüm kapsamına alınmanın ilk koşulu riskli yapı, riskli alan veya rezerv yapı alanı tespitinin yapılmış olmasıdır.  Çünkü kentsel dönüşüm projeleri ancak riskli yapılar, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama alanı bulurlar. 6306 sayılı kanuna göre riskli yapılar açısından yapının bulunduğu parselde, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulamaya...
DEVAMINI OKU