Blog

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu 12.11.2021 tarihli kararında da kooperatif/yapı kooperatiflerini tacir sayarak doktrinde kabul gören görüşü...
Devamını Oku
Avrupa Bakanlar Konseyi 77/31 Sayılı Kararı Bakımından Dinlenilme Hakkı Giriş Kamu hizmeti kamu gücü niteliğini haiz idare tarafından...
Devamını Oku
İdarenin yapmış olduğu eylem veya işlemden kaynaklı ilgilinin hakları ihlal edilebilmektedir. Hukuk devleti ilkesi gereği bu ihlalden doğan...
Devamını Oku
Yönetim kurulu üyeleri kanundan ve ortaklık ana sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde hem ortaklığa, hem pay...
Devamını Oku
Kefalet sözleşmesi, borçlunun borcu ifa etmemesinin sonuçlarından, kefilin alacaklıya karşı kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Kefalet sözleşmesine...
Devamını Oku
Sonuç olarak, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu geçici madde 16’da yer alan hüküm makalemizin yazıldığı tarih itibariyle yürürlüktedir. Her...
Devamını Oku
Çatılı iş yeri kira sözleşmeleri bildirim ve dava yolu olmak üzere iki şekilde sonlandırılabilir. Kiraya veren belirli ve...
Devamını Oku
Anonim ortaklıklarda genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere iki adet zorunlu organ bulunmaktadır. Yönetim kurulu, şirketin idaresi...
Devamını Oku